ReadyPlanet.com
dot
dot


  [Help]
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dot
dot
dot


kkk
-


DVR 3200Series article

 

 
HI-3204
   
 • ต่อกล้อง in/output 4/1CH (BNC)
 • ต่อเสียง in/output 2/1CH (RCA)
 • บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทล์ Real-times
 • ความละเอียดการบันทึก D1/CIF, เฟรมเรต 25fps/CH
 • Playback 4ch
 • Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
 • Support: Rj45, HDD x1 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2
 • Power supply DC12V

 

 

 

HI-3208
   
 • ต่อกล้อง in/output 8/1CH (BNC)
 • ต่อเสียง in/output 2/1CH (RCA)
 • บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทล์ Real-times
 • ความละเอียดการบันทึก D1/CIF, เฟรมเรต 50/200fps
 • Playback 8ch
 • Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
 • Support: Rj45, HDD x1 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2
 • Power supply DC12V

 

 

 

HI-3216
   
 • ต่อกล้อง in/output 16/2CH (BNC)
 • ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA)
 • บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทล์ Real-times
 • ความละเอียดการบันทึก D1/CIF, เฟรมเรต 400/134fps
 • Playback 16ch
 • Alarm Sensor input 16CH, Relay out 1CH
 • Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
 • Support: Rj45, HDD x1 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2
 • Power supply DC12V

 

 

 

HI-3224
   
 • ต่อกล้อง in/output 24/2CH (BNC)
 • ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA)
 • บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทล์ Real-times
 • ความละเอียดการบันทึก CIF, เฟรมเรต 600fps
 • Playback 16ch
 • Alarm Sensor input 16CH, Relay out 1CH
 • Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
 • Support: Rj45, HDD x3, RS48 x2, USB2.0 x2
 • Power supply DC12V

 

 

 

HI-3232
   
 • ต่อกล้อง in/output 32/2CH (BNC)
 • ต่อเสียง in/output 4/1CH (RCA)
 • Loop out 32ch (BNC)
 • บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, แสดงผลแบบเรียลไทล์ Real-times
 • ความละเอียดการบันทึก CIF, เฟรมเรต 800/960fps
 • Playback 16ch
 • Alarm Sensor input 16CH, Relay out 4CH
 • Protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
 • Support: Rj45, HDD x8 Support 2T/HDD, RS48 x2, USB2.0 x2
 • Power supply AC110V/220V

 

 

 
CCTV

AHD CameraCopyright © 2010 All Rights Reserved.