มิเตอร์ไฟ อ่านอัตโนมัติ

ภาพการติดตตั้ง ระบบมิเตอร์ไฟ อ่านค่าอัตโนมัติ เข้าสายสัญญาณ 

Setup/โปรแกรม EnergyServer สามารถดูออนไลน์ ดูข้อมูลย้อนหลัง ทำบิลใบแจ้งหนี้ได้ ...

Visitors: 39,299