รูปภาพงานติดตั้ง

รูปภาพการติดตั้ง ระบบต่างๆ

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

- ระบบมิเตอร์ไฟ อ่านค่าอัตโนมัติ

- ระบบสาย Fiber Optic

- ระบบกล้องวงจปิด CCTV

- ระบบอินเทอร์เนท WiFi / Network


 • 69655994_2180064285454888_5173555701674409984_n.jpg
  ภาพประกอบการติดตั้ง ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH IPXติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด เข้าสายโทรศัพท์ แผงกระจายสายโทรศัพท์ MDF , โปรแกรมตู้พร้อมบริการหลังการขาย ....

 • 69403873_2627672587252728_6800372370029674496_n.jpg
  ภาพการติดตตั้ง ระบบมิเตอร์ไฟ อ่านค่าอัตโนมัติเข้าสายสัญญาณSetup/โปรแกรม EnergyServer สามารถดูออนไลน์ ดูข้อมูลย้อนหลัง ทำบิลใบแจ้งหนี้ได้ ...

 • 12368978_781738648620799_198984180020156958_n.jpg
  อุปกรณ์ Fiber Optic เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค แบบ Fusion Splice พร้อมผลทดสอบด้วยเครื่อง OTDR ส่งไฟล์เอกสารให้...

 • 59804913_2002507429877242_4320765820222308352_n.jpg
  ติดตั้ง พร้อมบริการหลังการขาย ดูออนไลน์ตลอดการใช้งาน
Visitors: 39,299