ติดต่อเรา

                                                                                            ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  98/54 ถ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จังหวัด :  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :  83000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  076 220 880
แฟกซ์ :  076 355 880
โทรศัพท์มือถือ :  091 0408 178
อีเมล :  info@forth-phuket.com
LINE:   LINE:
Facebook Page: 

 @pssalephuket

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,586